www.soudni-preklady.biz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Překlady finština

 

Zajišťujeme překlady do i z finštiny včetně soudních překladů.Finština je úřední jazyk Finska, kde s ní hovoří přibližně 5 milionů lidí. Ve světě, zejména ve Švédsku a ruské části Karélie, pak finsky mluví další milion lidí. Tento ugrofinský jazyk je obecně považován za složitý, přestože jeho gramatika je v porovnání s češtinou pravidelnější. I přes dlouhé soužití s ostatními indoevropskými jazyky, si stále zachovává své charakteristické rysy. První psané finské texty se objevily v 16. století.  Až do roku 1863 byla úředním jazykem na finském území švédština.  Od roku 1893 je finština ve Finsku zcela rovnocenná švédštině. 
Finštiny patří, společně s maďarštinou, mezi ugrofinské jazyky. Z okolních jazyků je finštině velmi blízká estonština.
Finština je, na rozdíl od indoevropských jazyků, jazyk aglutinační.