www.soudni-preklady.biz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Překlady hebrejština

Zajišťujeme překlady do i z hebrejštiny včetně soudních překladů.


Hebrejština patří do rodiny semistských jazyků.
 Nejstarší dochované hebrejské texty pocházejí z 10. století př. n. l.
 
Hebrejština se zapisuje zprava doleva a má specifické uživání vokálů a znaků, které nejsou součástí abecedy.
Za zmínku stojí také to, že v hebrejštině se, stejně jako v arabštině či syrštině, zapisují pouze souhlásky (a j a w, o jejichž výjimečnosti bude pojednáno později). Důvodem je skutečnost že semitská slova jsou založena na souhláskovém kořeni 
Pro začátečníka je proto četba hebrejského textu obtížná, neboť ke správnému čtení je třeba znát i souhlásky všech slov. 
Hebrejský jazyk procházel staletým vývojem a starověká hebrejština byla foneticky velmi podobná arabštině.

Moderní hebrejština je úředním jazykem ve státě Izrael.