www.soudni-preklady.biz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Překlady dánština

Překlady dánštiny - 

  • Zajišťujeme všechny typy překladů a tlumočení z i do dánštiny.
  • Pro jednotlivé překlady, ať už do dánštiny nebo z dánštiny, zajišťujeme profesionální překladatele, kteří jsou seznámeni s danou problematikou.  
  • Zajišťujeme také soudně ověřené překlady dánštiny.

  • Všechny dokumenty jsou pro nás přísně důvěrné, garantujeme zachování mlčenlivosti

 


Dánština  je severogermánský jazyk, který se od ostatních skandinávských jazyků oddělil pravděpodobne kolem roku 1000, a v porovnání s nimi prošel největšími změnami. 

Gramatická struktura dánštiny je podobná norštině, resp. její spisovné variantě bokmål, což vyplývá ze skutečnosti, že Norsko bylo od roku 1380 do roku 1814 pod dánskou vládou a dánština tam byla po celou dobu úředním a spisovným jazykem. Bokmål byl kodifikován na základě jazyka dánsko-norského.

V morfologii dánštiny došlo během historického vývoje ke značným zjednodušením (zejména flexe), což jí v současnosti dává charakter analytického jazyka, stejně jako je například němčina.