www.soudni-preklady.biz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Překlady do i ze slovenštiny

 Slověnština je slovanský jazyk velmi podobný češtině. V minulosti nebylo výjimkou, že oba jazyky byly naprosto srozumitelné jak pro Čechy, tak pro Slováky.
Situace se v posledních letech mění a mladší lidé slovensky rozumí již jen z části.