CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Soudní, ověřené překlady a notářské ověření

 • Jde především o překlady úředních dokumentů, jako jsou rodné listy, plné moci, oddací listy,  diplomy, výpisy z trestního či obchodního rejstříku, technické průkazy, protokoly, platové výměry, rozhodnutí soudů nebo smluv.  

 • Soudní překlady se použijí v případech, kdy běžný překlad nemá dostatečnou právní váhu .

 • Soudně překládáme všechny evropské jazyky a také do čínštiny, arabštiny a japonštiny.

 • Provádět soudní překlady mohou pouze soudem jmenovaní tlumočníci - soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících a jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.

 • Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.

 • Pokud potřebujte vyhotovit notářskou kopii - provedeme.

 •  Je možné překlad spojit nikoli s originálem, nýbrž s jeho ověřenou kopií (ověření provádějí notáři a některé jiné instituce, např. obecní úřady). Někdy stačí spojit  překlad s  obyčejnou kopií listiny a dotyčné instituci pak spolu s ním předložit k nahlédnutí originál listiny. 

 • všechny soudní (ověřené překlady) pak v expresním termínu zajistíme v našich kancelářích.
   

Kdy je tedy třeba soudního, ověřeného překladu? 

 • Například když uzavíráte sňatek s cizincem - pak potřebujete soudní překlad jeho dokumentů jako je rodný list atd.

 • Když se rozhodnete pro svatbu v cizině - uředníci státu kde sňatek absolvujete, potřebují soudní překlad potřebných dokumentů

 • Když se rozhodnete studovat na zahraniční universitě či jiné škole a potřebujtek k tomu soudně ověřený překlad Vašich diplomů či vysvědčení

 • Když žádáte o místo v zahraničí a potřebujte prokázat svoji kvalifikaci a doložit Vaše vzděláni a praxi 

 • Když se Vám například v zahraničí narodí dítě a je třeba legalizovat pobyt Vašeho potomka v České republice, soudně přeložíme jeho rodný list

 • Vyřizujete-li si v zahraničí důchod, je třeba přeložit podklady pro příslušný úřad

 • Jste-li účastníkem soudu v zahraničí - nebo, jeli část relevantních dokumentů v jiném než jednacím jazyce soudů

 • Při jednání na cizinecké policii

 • Obchodujeteli s cizinou - neobejdete se bez soudního či úředního překladu smluv

 • Dokumenty k přivezenému motorovému vozidlu

 • Jste-li cizinec, pak je třeba soudního překladatele při Vašem jednání s českými úřady. V takovém případě je potřeba, aby originální listina byla s překladem pevně spojena a aby byl překlad opatřen tzv. tlumočnickou doložkou s razítkem. Takové překlady  pak slouží jako závazné listiny pro státní orgány, soudy, matriční úřady atd.

Jak objednat soudní překlad?

 • Pošlete laskave naskenovanou kopii listin určených k soudnímu překladu na naši emailovou adresu itc@itc.cz (případně je rovnou doručte poštou). 

 • Nejrychlejší způsob je však donést dokument přímo do naší kanceláře v Praze nebo Brně

 •  Pokud potřebujete soudní překlady a nejste z města, kde máme kancelář, stačí nám dokumenty k překladu zaslat a my Vám je poštou zašleme zpět.  


Často se používá také termínů:

 • notářsky ověřený překlad,

 • úřední překlad, oficiální překlad,

 • autorizovaný překlad,

 • sešitý překlad,

 • překlad s razítkem či soudní překlad

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.