www.soudni-preklady.biz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Soudní překlady - ověřené překlady


 • Soudní překlady se použijí v případech, kdy běžný překlad nemá dostatečnou právní váhu .

 • Provádět soudní překlady mohou pouze soudem jmenovaní tlumočníci - soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících a jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.
 • Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.
 • Soudně překládáme všechny evropské jazyky i jazyky většiny asijských zemí.
 • Pokud potřebujte vyhotovit notářskou kopii - provedeme.

        
    Často se používá také termínů:

 • notářsky ověřený překlad,
 • úřední překlad, oficiální překlad,
 • autorizovaný překlad,
 • sešitý překlad,
 • překlad s razítkem či soudní překlad


 • Epresně překládáme angličtinu, ruštinu, polštinu a němčinu.