www.soudni-preklady.biz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Tlumočení

Komplexní tlumočnické služby:


 • simultánní (kabinové) tlumočení - na kongresech, zasedání.
 • konsekutivní tlumočení - obchodní jednání, školení
 • soudní tlumočení - tlumočení svateb, notář, policie, státní správa


Konsekutivní tlumočení

Doprovodného tlumočení se obvykle "používá" při obchodních jednáních, školeních, tiskových konferencích  a podobných událostech. Řečník vždy ponechává čas tlumočníkovi na překlad a teprve pak pokračuje v přednesu. Tlumočený projev je tak delší. U tohoto tlumočení není nutné technické vybavení, jako je tomu u tl. simultánního.

 

Simultánní tlumočení, kabinové tlumočení


Simultánní tlumočení se využívá  hlavně na konferencích, školeních, prezentací
ch a podobně. Řečník nečeká na překlad tlumočníka, ale průběžně pokračuje ve výkladu, takže tlumočení probíhá současně s jeho přednesem. Obvykle se zde využije tlumočnické techniky - kabin pro tlumočníky, zesilovačů a sluchátek pro účastníky.
Tlumočíme po celé republice - zajišťujeme kongresovou techniku.

Tlumočení s výjezdem do zahraničí • Pro dobrou práci tlumočníka by mu měly být vždy vytvořeny dobré podmínky: měl by včas obdržet dostatečné podklady k práci (zejména jde-li o věci odborné - terminologický slovníček), měl by být včas seznámen s důležitými okolnostmi jednání.
 • V případě potřeby dlouhodobějšího tlumočení (nebo např. s výjezdem do zahraničí) je zákazník povinen zajistit tlumočníkovi náležité ubytování a stravu po celou dobu pobytu. Ceny takových tlumočení – s výjezdem po ČR nebo do zahraničí – se sjednávají individuálně.


Soudní tlumočení

 • provádí soudní tlumočníci, kteří jsou jmenováni podle zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Soudní tlumočení má vysoké požadavky na nestrannost a nezávislost tlumočeného projevu, vše musí přesně odpovídat tlumočenému projevu, ve kterém se nesmí nic měnit. Je důležitá zpětná vazby s klientem, zda rozumí překladu.
 • Tlumočník a překladatel je vždy a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit nikomu, a které se týká všeho, co se tlumočeník dozví při své činnosti u neveřejných jednání a překladů.
 •  
 • Tlumočník ani překladatel důvěrné informace nikdy nezneužije.
 • Tlumočník a překladatel zásadně přijímá pouze ty závazky, které odpovídají jeho schopnostem a přípravě. Za výsledek své práce nese plnou morální odpovědnost.
 • Tlumočník a překladatel odmítne vykonávat takovou činnost a zdrží se takového jednání, které by mohly poškodit důstojnost jeho povolání.