CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Gruzínština

Zajišťujeme překlady i tlumočení gruzínštiny a to včetně překladů soudních.

Gruzínské dokumenty, které dostáváme na překlad, jsou především překlady úředních dokumentů a poslední dobou i písemnosti ekonomického charakteru. 

Gruzínština je úřední jazyk Gruzie a patří k jednomu z nejdůležitějších z jihokavkazských jazyků, které dále zahrnují svanštinu a megrelštinu - ty jsou rozšířené především v severozápadní Gruzii - a lazštinu, rozšířenou podél tureckého pobřeží Černého moře od Melyatu ke gruzínským hranicím.
Gruzínština se od megrelštiny a lazštiny oddělila v prvním tisíciletí př. n. l. Podle množství změn a lingvistických odhadů začalo první dělení již ve druhém tisíciletí př. n. l. nebo dříve oddělením svanštiny. Megrelština a lazština se oddělily přibližně o tisíc let později. Jde o jazyk s bohatou literární tradici. V gruzínštině se gramatické tvary a vztahy mezi větnými členy vyjadřují pomocí předpon a přípon.

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.