www.soudni-preklady.biz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Technické překlady

překlady návodů, manuálů, technické literatury, bezpečnostních listů, posudků, příslušné technické dokumentace včetně norem

Strojírenství - odborné překlady pro ČKD, Teko
Automobilový průmysl - například pro firmu Elit, TPCA Kolín, dlouhodobá překladatelská a tlumočnická asistence při příchodu firmy Bosch diesel do České republika

  • U technických překladů bývá třeba, na základě poskytnutých podkladů či zkušeností,  připravit glosář - tedy slovníček s odbornou technickou terminologií, jak ve zdrojovém tak také v cílovém jazyce. Sebezkušenější překladatel nezná všechny obory.

Terminologie, která bývá využívána klienty, je vysoce odborná a specifická a je proto potřeba konzultovat průběžně se zadavatelem překladu.

Probíhá tak kontrola, že používaná terminologie v souladu s požadavky klienta. Tím by se mělo dosáhnout potřebné a požadované terminologické přesnosti.

Nejčastějšími technickými překlady jsou překlady:

  • Stojírenství
  • Stavebního inženýrství
  • Elektrotechnika
  • Manuály
  • Bezpečnostní listy
  • IT technologie
  • Zakládání staveb
  • Ekologie - technologické postupy a zařízení