www.soudni-preklady.biz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Soudní tlumočení

Jako v případě soudních překladů, je i soudní tlumočení specifickým druhem tlumočení, které je obvykle vyžadováno v níže uvedených případech.

Soudní tlumočení se označuje také jako úřední tlumočení, tlumočení s ověřením nebo tlumočení se soudním razítkem. Vyžaduje přítomnost soudního tlumočníka. Soudní tlumočení je typicky vyžadováno v následujících případech: soudní jednání, policejní výslech, valná hromady společností, svatba s cizincem, jednání, ze kterého se pořizuje notářský zápis

Soudní tlumočení provádí, stejně jako soudně ověřený překlad, soudní překladatel.
Ten je jmenován příslušným krajským soudem.