Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

Tlumočení

Tlumočení 


Zajišťujeme všechny typy tlumočení

  • simultánní (kabinové) tlumočení - na kongresech, zasedání
  • konsekutivní tlumočení - obchodní jednání, školení
  • soudní tlumočení - tlumočení svateb, notář, policie, státní správa
 
S tlumočením máme více než dvacetiletou zkušenost, a mimo jiné jsme tlumočili či tlumočíme pro:
ČNB 
CNN
TV Nova
Akademii věd (ČSAV)
Pražskou zologickou zahradu
Bosch
ČVÚT Praha
Mero
Magistrát hl. města Praha
Stemmark
E.ON
Středočeský kraj
svatby, notáři atd.

 

Konsekutivní tlumočení

Doprovodného tlumočení se obvykle "používá" při obchodních jednáních, školeních, tiskových konferencích  a podobných událostech. Řečník vždy ponechává čas tlumočníkovi na překlad a teprve pak pokračuje v přednesu. Tlumočený projev je tak delší. U tohoto tlumočení není nutné technické vybavení, jako je tomu u tl. simultánního.

Simultánní (kabinové) tlumočení

Simultánní tlumočení se využívá  hlavně na konferencích, školeních, prezentacích a podobně. Řečník nečeká na překlad tlumočníka, ale průběžně pokračuje ve výkladu, takže tlumočení probíhá současně s jeho přednesem. Obvykle se zde využije tlumočnické techniky - kabin pro tlumočníky, zesilovačů a sluchátek pro účastníky.
Tlumočíme po celé republice, přičemž zajišťujeme i kongresovou techniku.

Je možné si také objednat tlumočení v zahraničí.

Pro dobrou práci tlumočníka by mu měly být vždy vytvořeny dobré podmínky: měl by včas obdržet dostatečné podklady k práci (zejména jde-li o věci odborné - terminologický slovníček), měl by být včas seznámen s důležitými okolnostmi jednání.
V případě potřeby dlouhodobějšího tlumočení (nebo např. s výjezdem do zahraničí) je zákazník povinen zajistit tlumočníkovi náležité ubytování a stravu po celou dobu pobytu. Ceny takových tlumočení – s výjezdem po ČR nebo do zahraničí – se sjednávají individuálně.

Soudní tlumočení

Provádí jej soudní tlumočníci, kteří jsou jmenováni podle zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Soudní tlumočení má vysoké požadavky na nestrannost a nezávislost tlumočeného projevu, vše musí přesně odpovídat tlumočenému projevu, ve kterém se nesmí nic měnit. Je důležitá zpětná vazby s klientem, zda rozumí překladu.
Tlumočník a překladatel je vždy a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit nikomu, a které se týká všeho, co se tlumočeník dozví při své činnosti u neveřejných jednání a překladů.
Tlumočník ani překladatel důvěrné informace nikdy nezneužije.
Tlumočník a překladatel zásadně přijímá pouze ty závazky, které odpovídají jeho schopnostem a přípravě. Za výsledek své práce nese plnou morální odpovědnost.
Tlumočník a překladatel může odmítnou činnost a zdrží se takového jednání, které by mohly poškodit důstojnost jeho povolání.