CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Latina

Překlady z i do latiny včetně soudních překladů.

 • Latina je jazyk s více než dvouapůltisíciletou historií. V průběhu svého vývoje prošla nejrůznějšími změnami, ale dodnes si zachovala svou identitu i praktické využití. V antice byla státním jazykem v západní části římské říše a jazykem klasické starořímské literatury, ve středověku a raném novověku se uplatnila jako mezinárodní jazyk vzdělanců, diplomatů, administrativy, vědy a práva. Nejdéle si své pozice udržela v univerzitním prostředí a v kruzích katolické církve. Dodnes je jazykem odborné terminologie řady přírodních věd, medicíny, farmacie a ceremoniálním jazykem na některých univerzitách (promoční obřady, diplomy). Vzhledem k dlouhé historii a šíři používání latiny je stále vysoká poptávka po překladech latinských textů, její označení jako „mrtvý jazyk“ rozhodně není přesné.      
 • Naše kancelář překládá z latiny do češtiny (angličtiny) jak latinské diplomy s právním ověřením, tak širokou škálu textů od historických dokumentů (zápisy z matrik, listiny, kroniky, dokumenty právní povahy, texty z celé řady přírodovědných i humanitních oborů). Překládáme texty z latiny klasické, středověké, humanistické, barokní i nové. Rovněž překládáme jakékoliv texty z češtiny do latiny (např. texty skladeb pro hudební skupiny všech žánrů i dnes stále více oblíbené latinské tetování). 
 • Překlady z i do latiny bývají často potřebné u soudních překladů diplomů, odborných posudků a také bývají často žádány překlady různých latinských výroků - rčení, která jsou populární i v současnosti.
 • Například jsou to latinská rčení:

  • Hannibal ad ante portas – Hannibal je před branami
  • Vox populi, vox dei - Hlas lidu je hlas boží 
  • Ad hoc - Pro tento případ
  • Ad infinitum - Do nekonečna
  • Ad libitum - Dle libosti
  • Ad manum - Do ruky
  • Ad rem - K věci
  • Ad referendum - K podání zprávy
  • Advocatus diaboli - Ďáblův advokát
  • Alibi - Jinde
  • Alter ego - Druhé já
  • Alea iacta est - Kostky jsou vrženy
  • Duobus certantibus tertius gaudet - Když se dva perou - třetí  se směje
  • Veritas omnia vincit - Pravda vše přemáhá
  • Ubi sementem feceris, ita mettes - Jak zaseješ, tak sklidíš
  • Stulti maxime sibi nocent - Hloupí škodí nejvíce sobě
 

Latina je v současnosti stále používána v mnoha vědních oborech a setkáváme se s ní i v právnické literatuře. Latina je zaniklý indoevropský jazyk, jež vznikl v okolí Říma. Z latiny vychází románské jazky a mnoho slov přejal i angličtina, kterou latina slině ovlivnila přes francouzštinu. Hovorová latina se postupně na vyvinula v dnešní románské jazyky - tj. francouzštinu, italštinu,portugalštinu, rumunštinu a některé další. Spisovná, literární latina se ve vzdělaném světě nadále užívala a po rozpadu západořímské říše se stala jazykem církevním a řečí vzdělanců. Díky úředně správnímu, církevnímu a literárně uměleckému užívání si latina podržela své postavení až do prosazení národních jazyků v Evropě v průběhu renezance.

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.