Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

Odborné překlady

Překlady odborných textů / odborné překlady

Mnoho let překládáme vědecké a odborné texty, a to především z oborů medicíny, práva, technických a přírodních věd.

Zkušenosti máme s překlady pro I. a III. Lékařskou fakultu UK, Přírodovědeckou fakultu UK, UPCE, ČVUT a VŠCHT v Praze, UJEP v Ústí nad Labem.
 

Překládáme také pro: Českolovenskou akademii věd, Matematický ústav, IKEM a ČLS JEP.
Překládané  obory:  kardiologie, kardiochirurgie, ORL, hydrologie, hydrochemie, biomechanika, organická a anorganická chemie, biochemie, odpadové hospodářství, jaderná fyzika, chemické a materiálové inženýrství, ochrana vody, kvasná chemie, mechanika, kvantová mechanika, polymery apod.

Překlady pro Přírodovědeckou fakultu UK, UPCE a Vysokou školu chemicko-technologickou a to z oborů: hydrologie, hydrochemie, biomechanika, anorganická chemie, biochemie, odpadové hospodářství, chemické a materiálové inženýrství, ochrana vody, kvasná chemi, polymery apod. 

Medicína - překlady odborných textů a publikací pro Českou lékařskou společnost  JEP, tlumočení lékařských konferencí  pro Francouzskou lékařskou komoru, průběžně překládáme pro foniatrickou kliniku v Praze. Překlady a tlumočení pro I. lékařskou fakultu UK v Praze. Francouzsko-česká lékařská komora – tlumočení a překlad. 

Zajišťujeme také překlady pro IKEM.


Překlady pro PF Univerzity Karlovy, ČVÚT, Matematicko fyzikální fakultu, UPCE, VŠCHT atd. 

S překladatelskou agenturou ITC máme ty nejlepší zkušenosti. Jsou pružní, rychlí, mají na specializované překladatele na různá odborná témata, pro korekturu rodilé mluvčí. V nutných případech jsou schopni zajistit překladatelské služby téměř okamžitě a online. Přitom nejsou drazí, poměr cena/výkon je vynikající.                                                    

Doc. MUDr. Jiří Kofránek,  Ph.D., 
Associate Professor at Charles University in Prague

Překlady pro ČVUT a Kloknerův ústav

Na firmu ITC se obracím již řadu let s prosbou o překlad z češtiny do angličtiny s odbornými texty z oblasti statiky a dynamiky konstrukcí. Oceňuji zejména, že překlady jsou prováděny kvalitně a firma odborné termíny konzultuje přímo se mnou, nebo dává na výběr možné varianty překladu. Přeložené části pak používám pro publikace na mezinárodních vědeckých konferencích nebo pro tisk v zahraničních časopisech. Zpravidla pro publikace jsou redakcemi příspěvky lektorovány a těší mne, že jazykoví lektoři, zpravidla rodilí angličané nebo američané, mají k jazykové úpravě jen relativně málo připomínek. Z těchto důvodů mohu firmu ITC doporučit.         

 

                                                                                                                                                    Doc.  Ing. Daniel Makovička, DrSc., 
Kloknerův ústav