CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Tlumočení

Komplexní tlumočnické služby:

  • simultánní (kabinové) tlumočení - na kongresech, zasedání.
  • konsekutivní tlumočení - obchodní jednání, školení
  • soudní tlumočení - tlumočení svateb, notář, policie, státní správa

Konsekutivní tlumočení 

Doprovodného tlumočení se obvykle "používá" při obchodních jednáních, školeních, tiskových konferencích  a podobných událostech. Řečník vždy ponechává čas tlumočníkovi na překlad a teprve pak pokračuje v přednesu. Tlumočený projev je tak delší. U tohoto tlumočení není nutné technické vybavení, jako je tomu u tl. simultánního.

Simultánní tlumočení, kabinové tlumočení

Simultánní tlumočení se využívá  hlavně na konferencích, školeních, prezentacích a podobně. Řečník nečeká na překlad tlumočníka, ale průběžně pokračuje ve výkladu, takže tlumočení probíhá současně s jeho přednesem. Obvykle se zde využije tlumočnické techniky - kabin pro tlumočníky, zesilovačů a sluchátek pro účastníky. Tlumočíme po celé republice - zajišťujeme kongresovou techniku.

Tlumočení s výjezdem do zahraničí

  • Pro dobrou práci tlumočníka by mu měly být vždy vytvořeny dobré podmínky: měl by včas obdržet dostatečné podklady k práci (zejména jde-li o věci odborné - terminologický slovníček), měl by být včas seznámen s důležitými okolnostmi jednání.
  • V případě potřeby dlouhodobějšího tlumočení (nebo např. s výjezdem do zahraničí) je zákazník povinen zajistit tlumočníkovi náležité ubytování a stravu po celou dobu pobytu. Ceny takových tlumočení – s výjezdem po ČR nebo do zahraničí – se sjednávají individuálně.

Soudní tlumočení

  • provádí soudní tlumočníci, kteří jsou jmenováni podle zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Soudní tlumočení má vysoké požadavky na nestrannost a nezávislost tlumočeného projevu, vše musí přesně odpovídat tlumočenému projevu, ve kterém se nesmí nic měnit. Je důležitá zpětná vazby s klientem, zda rozumí překladu.
  • Tlumočník a překladatel je vždy a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit nikomu, a které se týká všeho, co se tlumočeník dozví při své činnosti u neveřejných jednání a překladů.
  • Tlumočník ani překladatel důvěrné informace nikdy nezneužije.
  • Tlumočník a překladatel zásadně přijímá pouze ty závazky, které odpovídají jeho schopnostem a přípravě. Za výsledek své práce nese plnou morální odpovědnost.
  • Tlumočník a překladatel odmítne vykonávat takovou činnost a zdrží se takového jednání, které by mohly poškodit důstojnost jeho povolání.

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.