CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Srbština

Překlady a tlumočení srbštiny,  a to včetně překladů soudních i odborných textů

Srbština je jazyk srbského obyvatelstva v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Černé Hoře a dalších zemích v Evropě, Americe a Asii. V podstatě jde o jiný název pro v Srbsku užívaný dialekt srbochorvatštiny, která byla úředním jazykem v Jugoslávii do roku 1992. Spisovný srbský jazyk je založen na štokavském nářečí, hovorový jazyk rozlišuje východní (ekavskou) a západní (ijekavskou) variantu. V systému se zařazuje mezi indoevropské jazyky a patří do slovanské jazykové rodiny (konkrétně jihoslovanské). Stejně jako ostatní slovanské jazyky se vyvíjela od společného základu – praslovanštiny.

V srbštině máme zkušenosti s překlady tendrů a smluv pro strojní průmysl a s překlad oficiálních dokumentů.

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.