Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

Odborné překlady - stavebnictví

Překlady v oboru stavebnictví

 • Překlady tendrů, zadávací dokumentace, překlady dokumentů pozemního stavitelství, tunelářství, překlad učebnice stavebního práva, stavební dokumentace včetně znaleckých posudků
 • spolupráce s firmou Dálniční stavby - Strabag
 • Subterra
 • Unistav a Starkon
 • ochrana památek – překlady a  tlumočení pro UNESCO, např. posudky o výškových domech v Praze.Odborné překlady tendrů - zadávací dokumentace, pozemního stavitelství, tunelářství, překladučebnice stavebního práva, stavební dokumentace včetně znaleckých posudků,
  •  dlouhodobá spolupráce s firmou Metrostav - pozemní stavitelství, mosty, tunely
  •  s firmou Dálniční stavby - Strabag  - dálniční obchvaty, stavební dokumentace včetně znaleckých posudků
  •  spolupráce s firmou Unistav, Starkon a Subtera
  •  překlady a  tlumočení pro UNESCO

  •  ochrana památek – překlady a  tlumočení pro UNESCO, např. posudky o výškových domech v Praze.
  •  překlady úvodních údajů
  •  překlady zásad organizace výstavby - technické zprávy
  •  překlady situace staveniště 
  •  překlady průvodní zprávy 
  •  překlady souhrnná technická zprávy 
  •  překlady výkresové dokumentace a dokladová části 
  •  překlady situace stavby - zákres stavby do katastrální mapy
  •  překlady koordinační situace s napojením stavby na inženýrské sítě 
  •  překlady průkazu energetické náročnosti budovy
  •  a další stavební překlady jako:
  •  překlady dokumentace pro stavební povolení
  •  překlady průvodní zprávy
  •  překlady souhrnné technické zprávy
  •  překlady situace stavby - zákres stavby do katastrálních map 
  •  překlady koordinační situace s napojením stavby na inženýrské sítě 
  •  překlady dokladové části - výpis z živnostenského rejstříku projektanta
  •  překlady průkazu energetické náročnosti budovy
  •  a další stavební překlady